Program

Odborný program

16:30 – 17:00 Registrácia
17:00 – 19:00 Odborný program
19:30 Večera

Tématické okruhy


  • Od klinických štúdií do reálnej praxe
  • Postavenie inzulínu v liečbe diabetes mellitus 2. typu v nových odporúčaniach ADA/EASD
  • Možnosti intenzifikácie inzulínovej liečby
  • Terapia syndrómu diabetickej nohy
  • Motivačný rozhovor: ako rozpoznať nonadherentných pacientov a ako ich motivovať k spolupráci
08:30 – 09:30 Registrácia
09:00 – 13:00 Odborný program
13:00 Obed

Tématické okruhy


  • Od klinických štúdií do reálnej praxe
  • Postavenie inzulínu v liečbe diabetes mellitus 2. typu v nových odporúčaniach ADA/EASD
  • Možnosti intenzifikácie inzulínovej liečby
  • Terapia syndrómu diabetickej nohy
  • Motivačný rozhovor: ako rozpoznať nonadherentných pacientov a ako ich motivovať k spolupráci

Sympózium je určené pre odbornú verejnosť.