Program

Odborný program

Zimný diabetologický seminár, 15.-16.3.2019, hotel Kaskády, Sliač - Sielnica
Predsedajúci: Doc.MUDr.Katarína Rašlová, CsC

16:30 – 17:00 Registrácia
17:00 – 17:15 Doc.MUDr.Katarína Rašlová, CsC.: Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus (15 min.)
17:15 – 17:55 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: Od klinických štúdií do reálnej praxe (30 min)
  • MUDr.Martina Merčiaková, MBA – kazuistika (10 min)
17:55 – 18:20 Doc.MUDr.Viera Doničová, PhD.: Dôležitosť rýchlej kompenzácie diabetes mellitus a individuálny prístup k liečbe pacienta z pohľadu nového konsenzu ADA/EASD (15 min)
  • MUDr.Barbora Zoboková - kazuistika (10 min)
18:20 – 18:35 Doc.MUDr. Emil Martinka, PhD.: Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby (15 min)
18:35 – 19:00 MUDr. Milan Flekač PhD: Praktické aspekty a skúsenosti s fixnou kombináciou v bežnej ambulantnej praxi. (25 min)
19:30 Večera
Predsedajúci: Doc.MUDr.Katarína Rašlová, CsC

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:00 MUDr. Peter Korcsog: Motivačný rozhovor: ako rozpoznať nonadherentných pacientov a ako ich motivovať k spolupráci (60 min)
10:00 – 10:20 Prof.MUDr.Ivan Tkáč, PhD.: Kardiovaskulárna bezpečnosť inzulínovej liečby (20min)
10:20 – 11:10 Doc.MUDr.Zbynek Schroner, PhD: Význam titračnej fázy inzulínovej liečby (20min)
  • MUDr.Iveta Kurčová - kazuistika(10 min)
  • MUDr.Gabriela Švrčková - kazuistika(10 min)
  • MUDr.Klára Jakubíková - kazuistika(10 min)
11:10 – 12:00 MUDr.Daniel Kolény: Intenzifikovaný inzulínový režim u pacientov s DM(20min)
  • MUDr.Oľga Minarovičová - kazuistika(10 min)
  • MUDr.Margaréta Smatanová - kazuistika(10 min)
  • doc. MUDr.Miriam Čiljaková, PhD - kazuistika(10 min)
12:00 – 13:00 MUDr.Robert Bém,PhD., Doc.MUDr. Emil Martinka, PhD.: Riziká a komplikácie dlhodobo nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus - terapia syndrómu diabetickej nohy - skúsenosti z Českej a Slovenskej republiky (30 + 30 min)
13:00 Obed

Sympózium je určené pre odbornú verejnosť.