Program

Odborný program

16:30 – 17:00 Registrácia
17:00 – 19:00 Odborný program
19:30 Večera

Tématické okruhy


  • Postavenie inzulínu v liečbe diabetes mellitus 2.typu v nových odporúčaniach ADA/EASD
  • Kardiovaskulárna bezpečnosť inzulínu
  • Možnosť intenzifikície inzulínovej liečby
  • Motivačný rozhovor: ako rozpoznať nonadherentných pacientov a ako ich motivovať k spolupráci
  • Diabetická noha - komplikácia dlhodobo zlej kompenzácie diabetes mellitus
08:30 – 09:30 Registrácia
09:00 – 12:00 Odborný program
12:30 Obed

Tématické okruhy


  • Postavenie inzulínu v liečbe diabetes mellitus 2.typu v nových odporúčaniach ADA/EASD
  • Kardiovaskulárna bezpečnosť inzulínu
  • Možnosť intenzifikície inzulínovej liečby
  • Motivačný rozhovor: ako rozpoznať nonadherentných pacientov a ako ich motivovať k spolupráci
  • Diabetická noha - komplikácia dlhodobo zlej kompenzácie diabetes mellitus

Sympózium je určené pre odbornú verejnosť.

 
 

SACS.DIA.17.11.1244