Informácie

Informácie o seminári

Informácie

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.

Kredity

Pasívna účasťAktívna účasť
Piatok 15.3.20192 kredityAutor prednášky10 kreditov
Sobota 16.3.20194 kreditySpoluautor prednášky5 kreditov

Konania semináru v Hoteli Kaskády je hradené organizátorom podujatia.

Registrácia

Pre účasť na podujatí sa vyžaduje registrácia online na www.zimnydiaseminar.sk/registracia/. Účasť je možné zrušiť do 28.2.2019 a to mailom na adresu kmetova@cbservices.sk

Ubytovanie

Ubytovanie pre registrovaných účastníkov je zabezpečené v mieste konania semináru, v hoteli Kaskády. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu hotela, je počet účastníkov limitovaný.

Dvojlôžková izba Štandard (2 osoby)127,50 €
Suita Junior (2 osoby)151,30 €

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci ZIMNÉHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁRA, ktorý sa koná v priestoroch Hotela Kaskády možnosť využívať služby oddelenej wellness časti uvedeného komplexu.

Strava

Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.

Doprava

Spôsob dopravy sa volí pri registrácii.

  • Individuálne
  • Vlakom cez organizátora
  • Mikrobusom cez organizátora
  • Iné

Nepeňažné plnenie

Nepeňažné plnenie Vám bude zaslané po skončení podujatia a bude vypočítané na základe objednaných položiek. Daňová povinnosť sa nebude vzťahovať v prípade zrušenia účasti do 28.2.2019. Prihlásanie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť do 28.2.2019 mailom na adresu kmetova@cbservices.sk.