Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
Spoločnosť Sanofi v spolupráci s Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom si Vás dovoľuje pozvať na odborné sympózium:

"Od klinických štúdií do reálneho sveta"

15.-16. marec 2019

 

HOTEL KASKÁDY****
www.hotelkaskady.sk
Letecká 19,
962 31 Sliač – Sielnica